Skip links

Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden

De Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden adviseert de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) over beleid en voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatie wet (P-wet).

Welkom bij Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden

Fijn dat je onze website bezoekt, waarschijnlijk ben je geïnteresseerd in het werk dat wij doen. Als Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden geven we gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsvoorbereiding, het beleid en de uitvoering op regionaal niveau aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en het Algemeen Bestuur (AB) over de Wmo-maatwerkvoorzieningen en de Participatiewet/minimabeleid.

De Regionale Adviesraad Sociaal bestaat uit één vaste vertegenwoordiger van elke lokale adviesraad Wmo /Sociaal domein uit Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. En leden die specifieke kennis en/of ervaring met de Participatiewet hebben. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter. We zijn allemaal vrijwilligers met kennis van en/of ervaring met het sociale domein, met name de Wmo en Participatiewet.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Adviesraad een zelfstandige stichting die adviseert over het beleid van zowel de Wmo als de Participatiewet.

De Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD) bestaat sinds 1-1-2024 niet meer.

Onze vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de website. Als je een vergadering bij wil wonen, meld je dan aan via RASDrechtsteden@outlook.com

Heb je suggesties, vragen of ideeën, maak ze kenbaar met RASDrechtsteden@outlook.com
Dit helpt ons om te weten wat er leeft bij de mensen die gebruik maken van Wmo- en Participatiewetvoorzieningen.

Uiteraard kan je ook contact opnemen met de adviesraad in je eigen gemeente.

Handige links over werk en inkomen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Regionale organisaties
Landelijke organisaties

Selecteer hier uw gemeente