Skip links

Bestaanszekerheid Platform

Opzet en samenstelling Bestaanszekerheid Platform

 • Het Bestaanszekerheid Platform is een werkgroep van de Regionale Adviesraad Sociaal (RAS) Drechtsteden.
 • Het Bestaanszekerheid Platform heeft (financiële) bestaanszekerheid (werk en inkomen, schulden, bijstand, minimabeleid, de Participatiewet) als aandachtsgebied.
 • Het Bestaanszekerheid Platform bestaat uit leden die zelf gebruik maken van een uitkering, ervaring hebben om met weinig geld rond te komen of veel contact hebben met inwoners die hier ervaring mee hebben. Idealiter zijn er vanuit elke Drechtstedengemeente één of twee vertegenwoordigers lid.
 • De voorzitter van de Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden is ook voorzitter van het Vervoersplatform. Naast de voorzitter sluit ook de ondersteuner van de RAS aan 

Doel Bestaanszekerheid Platform

Het Bestaanszekerheid Platform

 • brengt ervaringen/signalen met werk en inkomen, schulden, bijstand, minimabeleid, de Participatiewet in, of haalt deze op
 • bespreekt ideeën met de SDD
 • bereidt gevraagde en ongevraagde adviezen over bovengenoemde onderwerpen voor. De adviezen worden verstuurd vanuit de Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden.

Vergaderingen

 • Het Bestaanszekerheid Platform komt 4 keer per jaar bijeen. 1 x per kwartaal.
 • Locatie: SDD.
 • Als er tussendoor iets speelt waarvoor een extra vergadering nodig is dan wordt een extra vergadering ingelast.
 • De agenda wordt opgesteld door de ondersteuner van de RAS in overleg met de voorzitter.
 • De ondersteuner van de RAS nodigt de leden uit en verstuurt de stukken.
 • De ondersteuner maakt ook het verslag.
 • Er kunnen ook gasten (bv van de SDD) uitgenodigd worden om een thema of onderwerp te bespreken of toe te lichten. 

Vergoeding

De leden krijgen een vergoeding van € 35,00 per vergadering.

Je mag maximaal 150 euro per maand naast een uitkering ontvangen, dus dit brengt uitkeringen etc. niet in gevaar.

Contact over / met het Bestaanszekerheid Platform verloopt via RASDrechtsteden@outlook.com

Download PDF