Skip links

Vervoersplatform

Opzet en samenstelling vervoersplatform

Het Vervoersplatform is een werkgroep van de Regionale Adviesraad Sociaal (RAS) Drechtsteden.

Het Vervoersplatform heeft het vraagafhankelijk vervoer, de Drecht- en Wijkhopper (verder Hoppers) als aandachtsgebied.

Het Vervoersplatform bestaat uit leden die zelf gebruik maken van de Drecht- en/of Wijkhopper of veel contact hebben met gebruikers. Vanuit elke Drechtstedengemeente zijn er  één of twee vertegenwoordigers. De lokale adviesraad is verantwoordelijk voor het werven van leden voor het Vervoersplatform vanuit zijn gemeente.

De voorzitter van de Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden is ook voorzitter van het Vervoersplatform.

Naast de voorzitter sluiten ook de beleidsmedewerker/ ondersteuner van de RAS, een beleidsmedewerker van de SDD en medewerkers van het Personenvervoer Drechtsteden (Stroomlijn) aan. Zij geven informatie over de gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen bij het vervoer.

Doel Vervoersplatform

Het Vervoersplatform

  • brengt ervaringen/signalen met de Hoppers in en ontvangt per kwartaal een overzicht van structurele klachten en de gerealiseerde verbeteringen die met deze klachten samenhangen
  • bespreekt ideeën met de SDD en het Personenvervoer Drechtsteden
  • wordt betrokken bij de aanbesteding van het vervoer en bespreekt de ontwikkelingen rond het vervoer
  • bereidt gevraagde en ongevraagde adviezen over bovengenoemde onderwerpen voor. De adviezen worden verstuurd vanuit de Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden.

Vergaderingen

Het Vervoersplatform komt 3 keer per jaar bijeen. De agenda wordt opgesteld door de beleidsmedewerker van de Adviesraad in overleg met de voorzitter, de SDD en Stroomlijn. Een medewerker van Stroomlijn maakt het verslag. De beleidsmedewerker van de Regionale Adviesraad nodigt de leden uit en verstuurt de stukken. De vergaderingen vinden plaats bij Stroomlijn.

Aanpalend vervoer

Het Vervoersplatform heeft, indien nodig, contact met het Reizigersoverleg Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem RODAG)*. 

Vergoeding

De leden krijgen een vergoeding van € 35,00 per vergadering.

Contact over / met het Vervoersplatform verloopt via RASDrechtsteden@outlook.com

* Het RODAG komt op voor de belangen van de OV reiziger in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem. In het RODAG nemen ervaringsexperts van verschillende consumenten- en belangenorganisaties deel. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan vervoerders en overheidsorganisaties die activiteiten ondernemen in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem (inclusief Merwedelingelijn). Hun doel is om een realistisch (uitvoerbaar) advies te geven, waarbij niet alleen de reiziger geholpen is. Om goed advies te geven, hebben ze ervaringsdeskundigen met verschillende velden van expertise. Nick Bootsman neemt deel aan dit overleg

Download PDF